info@chefsskolan.com

Vår metod

Vi kallar vår metod Active Learning, ett effektivare sätt för våra deltagare att ta till sig kunskaper.

Active Learning är uppbyggt i tre olika naturliga steg:

Förberedelser, före kursen:


Genomförande under kursen


Uppföljning: Efter kursen:

Kontakta oss


Sociala medier


©Chefsskolan Sverige AB