info@chefsskolan.com

Värderingar & Företagskultur

Värderingar och Företagskultur

Företagskultur är inte en trivselhistoria – den ska bidra till att affärsmålen uppnås. Ingen organisation fungerar optimalt med en haltande föret agskultur. Organisationer som har framgång över tid har också en gedigen och agerande företagskultur.
Idag är företagskulturen ett reellt konkurrensmedel om kompetens. Det räcker inte längre med att erbjuda lön och förmåner. Unga, välutbildade med ambition söker sig till organisationer med en positiv och fungerande företagskultur. Arbetsgivare kan inte dölja brister med egna berömmande ord som ”högt i tak”, det genomskådas och cirkulerar i sociala medier.
Andra nyckelområden har planer och mål, till exempel marknads-, sälj- och utvecklingsplaner. Även företagskulturen behöver en plan – det finns inga genvägar.

Syfte

Syftet med utbildningen är att du skall få en ökad förståelse för värderingars och företagskulturens betydelse för din organisation. Du skall också få fundera över dina egna värderingar samt hur de påverkar. Utbildningen hjälper er att utveckla er företagskultur, samt implementerar den i företaget. Genom Chefsskolans kompetens inom området får ni redskap och hjälp för att bygga er företagskultur.

Mål

Efter utbildningen skall du:

Metodik

Kursen genomförs med en bra blandning av: Föreläsningar, praktiska övningar, diskussioner, interventioner och reflektioner, en mix som visat sig vara mycket framgångsrik.

Vad vinner du på att gå den här kursen

Vem vänder kursen sig till?

Kursen vänder sig till dig som är VD eller sitter med i en ledningsgrupp.
Kursen vänder sig till dig som arbetar med HR-frågor.
Kursen vänder sig till dig som vill veta mer om företagskultur och värderingar och deras inverkan på organisationer och företag.
Kursen vänder sig också till dig som inser att just ni behöver arbeta med er organisations värderingar, för att nå era mål.

Tid

3 dagar

Investering

15 600 SEK /deltagare inklusive kursmaterial, lunch, för- & eftermiddagsfika, möjlighet till personlig kontakt med kursledaren under 6 månader efter kursen.

Litteratur som du får innan kursen

Etik och företagskultur
Att leda med värden – Sten Philipsson

Välkommen att anmäla dig till kursen Företagskultur och värderingar. Var vänlig fyll i formuläret nedan.

Läs våra allmänna villkor för bokning.

Jag har läst igenom och godkänt de allmänna villkoren!*

Kontakta oss


Sociala medier


©Chefsskolan Sverige AB