info@chefsskolan.com

Svåra samtal

Att vara chef och ledare är inte alltid enkelt, det vet många. Det som många chefer tycker är värsta är de s.k. “svåra samtalen”.
Dessa samtal behöver alla chefer ta med jämna mellanrum.

Chefsskolans kurs ”Svåra samtal” hjälper er så att ni får verktyg för att hålla dessa samtal. Genom vår konsults erfarenheter och utbildningar inom svåra samtal, får du den professionella hjälp du behöver för att själv kunna hålla dessa samtal på bästa sätt.
Det gynnar alla er på företaget och inom organisationen, och det ger dessutom en mycket bättre arbetsmiljö för alla.
Självklart leder det också till att ni kan utvecklas ännu mer och nå er fulla potential inom alla områden.

Syfte

Syftet med utbildningen är att du skall bli bättre rustad för att hålla de s.k. ”svåra samtalen”. Syftet är också att få dessa samtal till att bli ”utvecklande samtal” istället för svåra.

Mål

Efter utbildningen skall du:

Metodik

Kursen genomförs med en bra blandning av: Föreläsningar, praktiska övningar, diskussioner, interventioner och reflektioner, en mix som visat sig vara mycket framgångsrik.

Vad vinner du på att gå den här kursen

Du blir tryggare i att hålla svåra samtal. Du får en öppnare, kreativare, bättre presterande grupp genom den öppenhet du får genom att hålla svåra samtal. Du kommer få en högre måluppfyllelse och din organisation kommer att utvecklas mer än vad den annars hade gjort. Du minskar sjuktalen på din arbetsplats.

Vem vänder kursen sig till?

Kursen vänder sig till dig som i ditt arbete behöver hålla ”svåra samtal.
Kursen vänder sig även till dig som vill ha en öppnare, mer tillåtande miljö som därmed också blir effektivare och mer lönsam.
Kursen vänder sig också till dig som, utan att formellt vara chef, behöver hantera svåra samtal i ditt arbete.
Men även du som vill arbeta med värderingar har självklart nytta av denna kurs.

Tid

2 dagar

Investering

10 400 SEK /deltagare inklusive kursmaterial, lunch, för- & eftermiddagsfika, möjlighet till personlig kontakt med kursledaren under 6 månader efter kursen.

Litteratur som du får innan kursen

Svåra samtal
av Douglas Stone, Bruce Patton, Sheila Heen

Välkommen att anmäla dig till kursen Svåra samtal.
Använd formuläret nedan.

Läs våra allmänna villkor för bokning.

Jag har läst igenom och godkänt de allmänna villkoren!*

Kontakta oss


Sociala medier


©Chefsskolan Sverige AB