info@chefsskolan.com

Om oss

Vi utbildar chefer och ledare inom näringsliv, offentlig-, och ideell sektor.

Chefsskolan håller öppna kurser inom: Chefs-, och ledarskap, värdegrund och företagskultur, projektledning, medarbetarskap, friskvård och konflikthantering, m.m.
Vi utbildar chefer och ledare med utgångspunkt i aktuell forskning och praktisk erfarenhet inom ledarskap och organisation.
Vi jobbar också kontinuerligt med att hålla oss uppdaterade kring vilka nya rön och trender som dyker upp inom området. Vi fastnar inte i någon rutin, utan är alltid uppdaterade med aktuell forskning.
Våra utbildare har stor erfarenhet av att själva vara chefer och vi har hög akademisk och teoretisk kunskap inom våra respektive områden.

Välkommen till Sveriges modernaste utbildningsföretag för chefer och ledare.

Kontakta oss


Sociala medier


©Chefsskolan Sverige AB