info@chefsskolan.com

Våra ledarskapskurser

Att vara ledare är en relation till skillnad från att vara chef vilket är en position. Om man ska lyckas behöver man behärska både att ”chefa” och att leda. Ledarskap är inget man föds med utan snarare ett hantverk det vill säga något man kan lära sig.

Kraven på dagens ledare handlar om att ha förmåga att entusiasmera sina medarbetare, att kunna visa empati och att vara en mycket god kommunikatör. Det är idag mycket viktigare än att ha den djupaste kunskapen, av alla, om verksamheten.

Vi utvecklar ledarskapet i er organisation i såväl individuella-, som grupputbildningar. Det är självklart era behov som styr vilken utbildning ni behöver och därför skräddarsyr vi våra utbildningar, med avseende på innehåll och längd, utifrån detta. Önskar ni att vi designar ett unikt ledarutvecklingsprogram för er organisation så har vi stor erfarenhet av detta, med bra resultat.

Kontakta oss


Sociala medier


©Chefsskolan Sverige AB