info@chefsskolan.com

Ledarprogrammet

Chefsskolans ledarprogram syftar till att ge dig som blivande eller nybliven chef verktygen och förhållningssättet för att lyckas i din viktiga roll som chef och ledare.

Programmet är uppdelat i tre moduler om vardera två dagar som var och en fokuserar på olika aspekter av chefs- och ledarskapet.

Våra erfarna lärare hjälper dig att hitta din personliga stil för att hantera alla tänkbara situationer som chef och ledare.

Efter det att du genomgått det här programmet kan du leda dina medarbetare, även i svåra situationer, tack vare de gedigna kunskaper om chefs-, och ledarskap som du kommer att besitta.

Läs mer om de olika kursmodulerna:

Passa på att ta del av vårt förmånliga erbjudande:
Vid samtidig beställning av alla tre modulerna får du 20% rabatt på totalsumman!

Du anmäler dig till Ledarprogrammet genom att anmäla dig till respektive kurs ovan. Vi skickar en faktura på samtliga utbildningar där rabatten är dragen.

Kontakta oss


Sociala medier


©Chefsskolan Sverige AB