info@chefsskolan.com

Konflikthantering

Vad menar vi med konflikt?

Är konflikter alltid negativa?

Hur blir man bra på konflikthantering?

Att vi inte är överens med alla hela tiden är knappast någon nyhet för någon. Men man kan hantera detta på väldigt olika sätt. Konflikter som tillåts gå över till destruktiva beteenden får negativa konsekvenser på många olika sätt.

Syfte

Kursen ger dig verktyg för att hantera konflikter. Du lär dig också känna igen konflikter på ett tidigt stadium, så att de inte växer sig stora.

Mål

Efter kursen:

Metodik

Kursen genomförs med en bra blandning av: Föreläsningar, praktiska övningar, diskussioner, interventioner och reflektioner, en mix som visat sig vara mycket framgångsrik.

Vad vinner du på att gå den här kursen

Du lär dig känna igen konflikter på ett tidigt stadium och du lär dig lösa konflikter på ett effektivt sätt. På så sätt kan du och din organisation utvecklas maximalt och kan nå sin fulla potential.

Vem vänder kursen sig till?

Kursen vänder sig till dig som ledare / Chef och som arbetar med att leda grupper och organisationer.

Tid

2 dagar 09.00 – 16.00

Investering

10 400 SEK /deltagare inklusive kursmaterial, lunch, för- & eftermiddagsfika, möjlighet till personlig kontakt med kursledaren under 6 månader efter kursen.

Kurslitteratur

Handbok i konflikthantering
av Kjell Ekstam som litteratur på konflikthantering

Välkommen att anmäla dig till kursen Konflikthantering.
Använd dig av formuläret nedan.

Läs våra allmänna villkor för bokning.

Jag har läst igenom och godkänt de allmänna villkoren!*

Kontakta oss


Sociala medier


©Chefsskolan Sverige AB