info@chefsskolan.com

Dan Bernspång

Konsult

Dan Bernspång verkar som utbildare vid Chefsskolan Sverige AB sedan 2014. Dan använder sina många års erfarenhet som chef och ledare samt sin magisterexamen i pedagogiskt ledarskap vid Uppsala Universitet till att utveckla individer, företag och organisationer. Dan använder sig av upplevelsebaserad inlärning och har en bred kunskap i organisations och individutveckling, något som är till hjälp för de företag och individer som anlitar oss.

Dans sociala- och kommunikativa förmåga är mycket hög och han har lätt för att ta och utveckla nya kontakter. Detta gör att han snabbt bygger förtroende, vilket är viktigt eftersom det betyder att startsträckan när man anlitar honom är kort, arbetet kommer snabbt igång. Att arbeta med människor för att nå bra resultat är i fokus för allt Dans arbete.

Peter Josefsson

Konsult

Peter Josefsson verkar som utbildare på Chefsskolan Sverige AB sedan starten 2014. Peters specialområde är ledar-, och projektledarutbildningar. Han har lång erfarenhet av chefskap, utbildning och har som managementkonsult framgångsrikt medverkat till en ökning av olika företags och organisationers effektivitet samtidigt som en god arbetsmiljö bibehållits eller förbättras.

Bland Peters styrkor märks hans genuina engagemang i att hjälpa och utveckla människor samt hans förmåga att skapa förtroendefulla relationer, att med hög integritet, se, analysera och bidra till utveckling av människors beteenden, hans kompetens inom processinriktad utveckling och hans förmåga att på ett entusiasmerande sätt leda olika typer av utbildningar och aktiviteter.
I såväl anställningar som i rollen som konsult har han framgångsrikt coachat individer, byggt team, utvecklat arbetslag och processer, samt drivit ledarutveckling såväl i grupp som individuellt.

Kontakta oss


Sociala medier


©Chefsskolan Sverige AB